Formacje i służby

Formacje, służby i instytucje państwowe i międzynarodowe:

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Operacji Specjalnych
Centrum Antyterrorystyczne (CAT)
– V Wydział
Agencja Wywiadu
Biuro Ochrony Rządu
Wydział Zadań Specjalnych BOR
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Kontrola Skarbowa
Wydziały Realizacyjne Kontroli Skarbowej
Wywiad Skarbowy
Policja
Centralne Biuro Śledcze
Grupy Szybkiego Reagowania
Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji
Biuro Operacji Antyterrorystycznych
Służba Celna
– Grupy Mobilne
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Służba Więzienna
Grupy Interwencyjne SW
Służba Wywiadu Wojskowego
Służby ratownicze
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Mazurska Służba Ratownicza
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR)
Straż Pożarna
– Państwowa Straż Pożarna
– Ochotnicza Straż Pożarna
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO)
Straż Graniczna
Grupy Kontroli Specjalistycznych i Interwencji
Wydziały Realizacji
Straż Ochrony Kolei
Grupy Operacyjno – Interwencyjne SOK
Straże inne
– Straż Dla Zwierząt
– Straż Leśna
– Straż Marszałkowska
– Straż Miejska (Gminna)
– Straż Rybacka
Wojska Specjalne
Jednostka Wojskowa Komandosów
Jednostka Wojskowa GROM
Jednostka Wojskowa Formoza
Jednostka Wojskowa Agat
Jednostka Wojskowa Nil
Żandarmeria Wojskowa
Oddziały Specjalne Żandarmerii Wojskowej
– Wielonarodowy Batalion Policji Wojskowej NATO (NATO MNMPBAT)
Zlikwidowane
– Inspekcja Celna
– Urząd Ochrony Państwa
– Wojskowe Służby Informacyjne